Duomenų apsauga

„Jungheinrich Lift Truck“ UAB , būdama šios svetainės leidėja, supranta, koks svarbus Jums yra Jūsų duomenų saugumas. Todėl mes Jus užtikriname:

  • Jūsų duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims.
  • Visi surinkti duomenys remiantis šios dienos technikos pasiekimais tretiesiems asmenims yra nepasiekiami.
  • Asmens duomenys nepasklis už ES ribų ir iškart po jų panaudojimo bus sunaikinti.
  • Jūsų duomenys bus naudojami tik užsakymams sudaryti, paraiškoms pateikti ir kt.

LR Asmens duomenų apsaugos įstatymo 24 str., nurodo, kad duomenų valdytojai privalo suteikti duomenų subjektui, kurio asmens duomenis renka, šiuos duomenis:

Atsakingos subjekto pavadinimas:
Jungheinrich Lift Truck“

Valdyba:
Lada Kalinina
Hans-Herbert Schulz

Įgaliotasis duomenų apdorojimo vadovas:
Lada Kalinina

Atsakingo subjekto registracijos adresas:
Liepkalnio g. 85A,
LT-02120 Vilnius

Duomenų rinkimo, apdorojimo ar naudojimo tikslas
Įmonė užsiima šakinių griebtuvų kūrimu ir gamyba, šakinių griebtuvų realizavimu, aptarnavimu ir su jais susijusių paslaugų teikimu. Duomenų rinkimas, apdorojimas ir naudojimas yra reikalingi anksčiau minėtiems tikslams vykdyti.

Susijusių asmenų grupių, duomenų ir jų kategorijų aprašymas
Duomenys apie klientus, duomenys apie darbuotojus ir duomenys, susiję su tiekėjais, kol jie reikalingi įvykdyti dalyje „Duomenų tikslas“ nurodytiems tikslams.

Duomenų gavėjai ar gavėjų kategorijos, kuriems gali būti pateikti duomenys
Esant imperatyvioms teisės normoms, oficialiems įgaliojimams, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys; „Jungheinrich AG“ viduje veikiantys skyriai, vykdantys dalyje „Duomenų tikslas“ nurodytus tikslus.

Nustatytas duomenų ištrynimo terminas
Įstatymų leidėjai yra numatę įvairias duomenų kaupimo taisykles ir terminus. Pasibaigus šiems terminams atitinkami duomenys mechaniškai ištrinami. Jei duomenys čia nenaudojami, jie ištrinami, jei tik yra nesusiję su dalyje „Duomenų tikslas“ nurodytais tikslais.

Numatomas duomenų perdavimas tretiesiems asmenims ir jų panaudojimas
Perdavimas tretiesiems asmenims nenumatytas.

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc.“ („Google“) žiniatinklio analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius „slapukus“ („Cookies“), teksto duomenis, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje. Tokiu būdu išsaugomi duomenys sudaro galimybę atlikti Jūsų naudojimosi svetaine analizę. Jums naudojantis žiniatinkliu (kartu ir IP-adresu) slapukais gauta informacija perduodama į „Google“ serverį, esantį JAV, ir ten išsaugoma. Gautą informaciją „Google“ panaudos įvertindama Jūsų naudojimąsi svetaine, svetainės valdytojų užsakymu sudarinėdama ataskaitas apie svetainėje atliekamus veiksmus ir teikdama kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu. Prireikus, „Google“ šią informaciją teiks ir tretiesiems asmenims, jei tai įstatymiškai numatyta arba jei tretieji asmenys apdoros šiuos duomenis „Google“ užsakymu. Jokiu būdu „Google“ nesusies Jūsų IP-adreso su kitais „Google“ duomenimis. Parinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje galite sustabdyti slapukų įdiegimą. Tačiau norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad tokiu būdu prireikus Jūs negalėsite pilnai naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate, kad „Google“ apdoros anksčiau aprašytu būdu apie Jus surinktus duomenis ir naudos juos anksčiau minėtiems tikslams.