Duomenų privatumas

Jungheinrich supranta, kaip Jums yra svarbu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi konfidencialiai. Todėl norime Jus užtikrinti, kad mes laikomės visų nustatytų asmens duomenų apsaugos taisyklių. Žemiau rasite išsamią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Apžvalga

Šio tinklalapio savininkas Jungheinrich Lift Truck UAB supranta, kaip Jums yra svarbu, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi konfidencialiai. Todėl norėtume Jus užtikrinti, kad mes laikomės visų nustatytų asmens duomenų apsaugos taisyklių. Išsami informacija apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami, tinklalapiuose, kuriuose mes teikiame Jums virtualius pasiūlymus, duomenų rinkimo apimtis bei tikslas, yra aptariama žemiau.

Mūsų tinklalapyje yra galima naršyti ir nesuteikiant jokios informacijos apie save. Naudojantis Jungheinrich AG tinklalapiu, Jūsų galinis įrenginys ir mūsų serveris apsikeičia įvairia informacija. Daugiau informacijos apie tai yra pateikiama skyriuje apie asmens duomenų tvarkymo tikslus.

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, Jūs turite įvairių teisių, kurias galite pareikšti mūsų atžvilgiu. Tai apima Jūsų teisę nesutikti su pasirinktomis asmens duomenų tvarkymo rūšimis, o visų pirma, su asmens duomenų tvarkymu reklamos tikslais. Daugiau informacijos apie tai yra pateikiama skyriuje apie Jūsų teises.

Jei turite klausimų, dėl šio Duomenų privatumo pranešimo, bet kuriuo metu galite susisiekti su mūsų bendrovės asmens duomenų apsaugos pareigūnu (-ais). Kontaktinę informaciją galite rasti sekančiame šio pranešimo skyriuje.

Informacija apie už asmens duomenų tvarkymą atsakingą subjektą bei bendrovės duomenų apsaugos pareigūną

Šis duomenų privatumo pranešimas yra taikomas asmens duomenų tvarkymui, kurį vykdo Jungheinrich Lift Truck UAB, Liepkalnio g. 85A, LT-02120 („atsakingas subjektas") bei tinklalapiams www.jungheinrich.lt

Kontaktai
Jungheinrich Lift Truck UAB
Duomenų apsaugos specialistas
Eglė Černiauskienė
Liepkalnio g. 85A,
LT-02120 Vilnius  

Su Jungheinrich Lift Truck UAB  įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti aukščiau nurodytu adresu, adresuodami laišką Jungheinrich Lift Truck UAB įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūnui ar el. paštu info(at)jungheinrich.lt

Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir Jungheinrich teisėti interesai bei gavėjų kategorijos

Bendra informacija

Mes tvarkome vartotojų asmens duomenis griežtai laikydamiesi atitinkamų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Tai reiškia, kad vartotojų asmens duomenys yra tvarkomi tik tuomet, kai tai yra teisėta, t.y. kai duomenys yra tvarkomi vykdant teisinę prievolę, vartotojas (duomenų subjektas) yra davęs sutikimą ar, kai tai yra reikalinga, siekiant mūsų teisėtų interesų įgyvendinimo, kaip nurodyta BDAR 6 straipsnio 1(f) punkte.

Asmens duomenys, tokie kaip: Jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas nėra niekaip įrašomi/užfiksuojami, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs pateikiate šią informaciją savanoriškai, pvz. nurodydami tokius asmens duomenis, kai užsisakote naujienlaiškį, ar pateikiate prašymą ar užklausą.

Jeigu esate davęs išankstinį sutikimą ar (kai tai numatyta atitinkamuose įstatymuose) nesate pateikęs prieštaravimo naudoti Jūsų asmens duomenis, mes naudosime juos taip pat ir produkto rinkodaros tikslais.

Jungheinrich produktus galima užsakyti per Jungheinrich Profishop sistemą. Su užsakymu susijęs asmens duomenų tvarkymas yra išsamiau aptartas Jungheinrich Profishop duomenų privatumo deklaracijoje.

Naudojimasis mūsų tinklalapiu

Naudojantis mūsų tinklalapiu, Jūsų galinio įrenginio naršyklė automatiškai siunčia informaciją į mūsų tinklalapio/programėlės serverį, kur ji yra laikinai saugoma prisijungimo rinkmenose (anglų k. log file). Mes negalime tam daryti jokios įtakos. Žemiau nurodyta informacija taip pat yra įrašoma, Jums neatliekant jokių papildomų veiksmų, ir yra saugoma, tol, kol bus automatiškai ištrinta:

 • Prašymą teikiančio įrenginio, kuris yra prisijungęs prie interneto, IP adresas
 • Prieigos data ir laikas
 • Naudojamos bylos pavadinimas ir URL
 • Prieigai naudojamas tinklalapis / programėlė (siunčiančio tinklalapio URL)
 • Jūsų naudojama naršyklė ir, jei taikoma, prie interneto prijungto jūsų kompiuterio operacinė sistema bei Jūsų prieigos teikėjo pavadinimas.

Teisinis IP adreso tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 (f) punktas. Mūsų teisėtas interesas kyla iš ir yra susijęs su toliau nurodytais asmens duomenų rinkimo tikslais. Pažymime, kad surinkti duomenys neatskleidžia mums jokių tiesioginių Jūsų tapatybės požymių, kurie mums leistų daryti kokias nors išvadas apie Jūsų tapatybę. Mes naudojame Jūsų galinio įrenginio IP adresą ir aukščiau nurodytus asmens duomenis šiais tikslais:

 • siekdami užtikrinti sklandų ryšį
 • siekdami užtikrinti malonų naudojimąsi mūsų tinklalapiu
 • siekdami užtikrinti sistemos saugumą ir stabilumą

Tinklalapyje mes naudojame taip vadinamus slapukus, stebėjimo priemones, nukreipimo metodus ir socialinių tinklų įskiepius. Tiksli procedūra ir tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra naudojami šiuo tikslu yra išsamiai paaiškinama tolimesniuose skyriuose apie buvimą internete ir tinklalapio optimizavimą, taip pat paslaugų bei trečiųjų šalių turinio įterpimą.

Jungheinrich PROFISHOP sutarties sudarymas, vykdymas ar nutraukimas

Jungheinrich produktus galima užsakyti per Jungheinrich Profishop. Su užsakymu susijęs asmens duomenų tvarkymas yra paaiškinamas Jungheinrich Profishop duomenų privatumo deklaracijoje.

Naujienlaiškis

Jūs galite gauti Jungheinrich naujienas ir aktualius pasiūlymus kartu su mūsų naujienlaiškiu. Mes taip pat siunčiame specialius naujienlaiškius žurnalistams ir investuotojams. Jei įrašėte savo elektroninio pašto adresą, vardą ir pavardę po antrašte „Siuntimas el. paštu”, paspaudėte mygtuką „Užsakyti” ir dar kartą patvirtinote užsakymą paspausdami jūsų nurodytu el. pašto adresu atsiųstą nuorodą (dvigubas patvirtinimas), mes tvarkysime ir naudosime Jūsų elektroninio pašto adresą, kad galėtume Jums reguliariai atsiųsti Jūsų užsisakytą naujienlaiškį. Naujienlaiškio užsakymas yra savanoriškas ir susijusių duomenų tvarkymas yra vykdomas tik esant Jūsų sutikimui, kaip tai nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 (a) punkte. 

Bet kuriuo metu Jūs turite teisę ir galimybę būti išbrauktas iš asmenų, kurie yra užsisakę naujienlaiškį, sąrašo. Norėdami tai padaryti, atsiųskite elektroninį laišką adresu datenschutz(at)jungheinrich.de. Jūs taip pat galite paspausti prenumeratos atsisakymo nuorodą, esančią naujienlaiškyje.

Norint susisiekti su mumis

Jums nusprendus susisiekti su mumis (naudojantis kontaktine forma ar el. paštu), pateikti vartotojo asmens duomenys yra naudojami Jūsų užklausos tvarkymui ir vykdymui pagal BDAR 6 straipsnio 1 (b) punktą (veiksmų prieš sudarant sutartį vykdymui).

Vartotojo asmens duomenys gali būti saugomi mūsų Santykių su klientais valdymo sistemoje („SKV sistema") ar panašioje užklausų tvarkymo sistemoje. 

Remdamiesi mūsų teisėtu interesu (veiksmingu ir greitu vartotojo asmens duomenų tvarkymu) Vokietijoje mes naudojame „SAP Hybris debesis klientams" ir „SAP CRM"– SAP teikiamą SKV sistemą. Šiuo tikslu mes esame sudarę sutartį su duomenų tvarkytoju, laikantis BDAR 28 straipsnio, kuriuo remiantis, duomenų tvarkytojas yra įpareigojęs tvarkyti vartotojo asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir laikantis ES asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Paraiškos dėl darbo

Jungheinrich Lift Truck UAB vertina tai, kad Jūs domitės darbu mūsų bendrovėje ir džiaugiasi gavę internetines paraiškas dėl darbo.

Šiame skyriuje bus paaiškinta, kaip mes tvarkome asmens duomenis, gautus kartu su paraiškomis dėl darbo, laikydamiesi BDAR 13 straipsnyje numatytų reikalavimų.

Sutikdami su mūsų internetine darbo paraiškų teikimo duomenų privatumo deklaracija, Jūs sutinkate, kad Jungheinrich Group gali išsaugoti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdydama darbuotojų atrankos procedūrą.

Duomenų rinkimas

Jums teikiant paraišką dėl darbo internetu, mes rinksime ir tvarkysime šiuos asmens duomenis:

 • Pavardę
 • Vardą
 • Adresą ir telefono numerį
 • El. pašto adresą
 • Paraiškos dokumentus (paraišką, CV, rekomendacijas, sertifikatus ir pan.) 

Duomenų tvarkymo/perdavimo tikslas

Jūsų nurodyti asmens duomenys, gauti, teikiant paraišką dėl darbo, bus naudojami tik darbuotojų atrankos tikslams. Jūsų asmens duomenys bus prieinami atitinkamiems Jungheinrich Group darbuotojams, kurie vykdo darbuotojų atrankos procesą. Darbuotojų atrankos procesą vykdantys asmenys gali būti susiję ir su kitomis Jungheinrich Group bendrovėmis. Todėl, informacija, nurodyta Jūsų paraiškoje dėl darbo, gali būti atskleista įmonių Grupės viduje. Jūsų asmens duomenys, nurodyti paraiškoje, nebus naudojami ar perduodami, turint kitų tikslų.

Duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus perduodami užkoduotu formatu ir toliau bus saugomi mūsų duomenų bazėje. Jungheinrich saugos ir tvarkys Jūsų asmens duomenis pagal atitinkamas asmens duomenų apsaugos taisykles. Jūsų asmens duomenys visada bus laikomi konfidencialiai. Visi darbuotojų atrankos proceso metu surinkti ir tvarkomi asmens duomenys yra apsaugomi techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis nuo neleistinos prieigos ir neteisėto panaudojimo.

Saugojimas (tvarkymo trukmė)

Jeigu pasibaigus darbuotojų atrankos procedūrai nėra atliekami jokie kiti veiksmai ir neužmezgami jokie darbo santykiai, mes įsipareigojame ištrinti asmens duomenis po šešių mėnesių.

Paraiškos perdavimas

Jeigu Jūs kreipėtės dėl konkrečios darbo vietos, į kurią buvo priimtas dirbti kitas asmuo arba, jeigu mes manome, kad Jūs esate labiau tinkamas kitai darbo vietai, arba jeigu Jūs pateikėte bendro pobūdžio paraišką - mes persiųsime Jūsų paraišką mūsų Grupės bendrovėms, kad Jūs galėtumėte dalyvauti būsimuose atrankos procesuose, su sąlyga, kad Jūs sutiksite su tokiu duomenų tvarkymu.

Duomenų ištrynimas/sutikimo atšaukimas

Jums atsiėmus savo paraišką dėl darbo, Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant ištrinti. Jeigu Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų renkami, tvarkomi ir naudojami tokia apimtimi, kokią nurodėte, duodami mums sutikimą, dalyvaudami paraiškų teikimo procese, prašome susisiekite su mumis el. paštu, adresu info(at)jungheinrich.lt 

Sutikimas

Vykdant darbuotojų atrankos procedūrą, mes prašome Jūsų duoti mums toliau nurodytos apimties sutikimą:

 • Patvirtinkite, kad Jūs sutinkate su mūsų asmens duomenų privatumo pranešimu: Jūs sutinkate, kad Jungheinrich Group rinktų visus asmens duomenis, kuriuos Jūs nurodėte paraiškoje, įdarbinimo proceso tikslais; Jūs taip pat sutinkate, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi, naudojami bei atskleidžiami, laikantis mūsų asmens duomenų privatumo pranešime bei galiojančiuose asmens duomenų apsaugos įstatymuose nustatytų taisyklių.
 • Patvirtinkite, kad Jūs sutinkate, jog Jūsų paraišką galėsime svarstyti dėl (kitų) laisvų darbo vietų: jeigu Jūsų pateikta paraiška yra nesėkminga, kreipiantis dėl konkrečios darbo vietos, ar jeigu Jūs pateikėte bendro pobūdžio paraišką, Jūs sutinkate, kad Jungheinrich Group persiųstų Jūsų asmens duomenis grupės bendrovėms, laikantis mūsų asmens duomenų privatumo pranešime bei galiojančiuose asmens duomenų apsaugos įstatymuose nustatytų taisyklių, tuo tikslu, kad Jūsų pateikta paraiška būtų svarstoma ir su Jumis būtų susisiekta atsiradus kitoms laisvoms darbo vietoms.

Duomenų subjekto teisės

Be aptartos sutikimo atšaukimo teisės, Jūs taip pat turite toliau nurodytas papildomas teises, jeigu tai numatyta, atitinkamuose įstatymuose :

 • Teisę susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį
 • Teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis pagal BDAR 16 straipsnį
 • Teisę reikalauti ištrinti mūsų saugomus Jūsų asmens duomenis pagal BDAR 17 straipsnį, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartys nustato ilgesnius duomenų saugojimo terminus
 • Teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas pagal BDAR 18 straipsnį
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį
 • Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Skundai paprastai gali būti pateikiami Jūsų gyvenamosios ar darbo vietos, ar mūsų bendrovės būstinės vietos priežiūros institucijai. 

Klausimai apie duomenų apsaugą

Jeigu turite bet kokių klausimų apie vykdomą asmens duomenų apsaugą, prašome rašyti mums laišką el. pašto adresu info(at)jungheinrich.lt . Jūs taip pat galite susisiekti su mūsų Grupės asmens duomenų apsaugos pareigūnais Egle Cerniauskiene, el. pašto adresu egle.cerniauskiene(at)jungheinrich.lt Daugiau informacijos taip pat yra pateikiama šiame asmens duomenų privatumo pranešime.

Buvimas internete ir tinklalapio optimizavimas

Slapukai – bendra informacija

Remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 (f) punktu, savo tinklalapyje mes naudojame slapukus. Atsižvelgiant į tai, mūsų tinklalapio optimizavimo interesas yra laikomas teisėtu interesu minėto reglamento prasme. Slapukai – tai mažos bylos, kurias Jūsų naršyklė automatiškai sukuria, lankantis mūsų tinklalapyje ir kurios yra saugomos Jūsų galiniame įrenginyje (nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir t.t.). Slapukai nekelia jokios grėsmės Jūsų galiniam įrenginiui ir juose nėra Jokių virusų, „trojos arklių” ar kenkėjiškų programų. Slapuke yra informacijos, kuri yra sukuriama naudojant konkretų galinį įrenginį. Tačiau tai nereiškia, kad per slapukus mes gauname tiesioginės informacijos apie Jūsų tapatybę. Vienas iš slapukų naudojimo tikslų yra tai, kad Jums būtų malonu naudotis mūsų tinklalapiu. Todėl mes naudojame vadinamus sesijos slapukus, kurie padeda nustatyti, ar Jūs jau lankėtės konkrečiuose mūsų tinklalapio puslapiuose. Jie yra ištrinami automatiškai, uždarius mūsų tinklalapį. Mes taip pat naudojame laikinus slapukus tinklalapio patogumo vartotojui tikslais; jie yra saugomi Jūsų galiniame įrenginyje tam tikrą laikotarpį. Jei Jūs apsilankote mūsų tinklalapyje, norėdami užsakyti mūsų paslaugas, Jūsų apsilankymo faktas, atlikti veiksmai ir nustatymai bus automatiškai atkuriami sekantį kartą Jums apsilankant mūsų tinklalapyje, kad Jums nereikėtų dar kartą jų atlikti.

Mes taip pat naudojame slapukus tinklalapio lankomumo statistikos tikslais bei mūsų teikiamų pasiūlymų optimizavimo vertinimui ir būtent Jums pritaikytos aktualios informacijos pateikimui. Jeigu Jūs dar kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, šie slapukai leidžia mums automatiškai nustatyti, kad esate lankęsi anksčiau. Slapukai yra pašalinami automatiškai praėjus tam tikram laikotarpiui. Dauguma naršyklių sutinka su slapukų naudojimu automatiškai.

Tačiau Jūs galite nustatyti savo naršyklės parametrus taip, kad Jūsų kompiuteryje nebūtų saugomi jokie slapukai ar, kad sukūrus naują slapuką, atsirastų apie tai informuojantis pranešimas. Kita vertus, visiškas slapukų pašalinimas gali reikšti, kad Jūs negalėsite naudotis visomis mūsų tinklalapio funkcijomis. Slapukų saugojimo laikotarpiai yra skirtingi ir priklauso nuo jų tikslo.

Judėjimo kanalo stebėjimas per „jh_medium"

Mes naudojame „JH_Medium" slapuką, kuris saugo Jūsų apsilankymo mūsų tinklalapyje „kanalo informaciją". Tai reiškia, kad mes naudojame mūsų sukurtą tekstą, kuris įrašo Jūsų apsilankymo šaltinį ir leidžia atlikti jo analizę. Šiuo atveju jokie asmens duomenys nėra saugomi, t.y. nėra saugomi jokie IP adresai ir nėra analizuojamas joks naudojimosi elgesys.

Google Analytics ir Google Optimize

Siekdami sukurti į mūsų vartotojų poreikius orientuotą dizainą ir nuolat vykdyti mūsų tinklapių optimizavimą, mes naudojame Google Inc. ("Google") sukurtą Google Analytics žiniatinklio analizės paslaugą, remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 (f) punktu (teisėtas interesas). Be to, tinklalapis naudoja Google Optimize plėtinį. Dėl to yra sukuriami anoniminiai naudojimo profiliai ir naudojami slapukai. Slapukas sukuria šią informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų tinklalapiu:

 • Naršyklės tipą/versiją
 • Naudojamą operacinę sistemą
 • Siunčiančio tinklalapio URL (anksčiau naudotas tinklalapis)
 • Prieigos kompiuterio pavadinimą (IP adresą)
 • Serverio užklausos laiką

Ši informacija yra siunčiama į Google serverį JAV ir yra jame saugoma. Google yra sertifikuota pagal Privatumo skydo susitarimą ir tuo garantuoja, kad yra laikomasi Europos asmens duomenų apsaugos taisyklių. 

Mes naudojame Google Analytics tik su aktyvuotu IP anonimizavimu. Tai reiškia, kad Google sutrumpina vartotojo IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos Ekonominės Erdvės sutarties šalyse. Pilnas IP adresas gali būti perduodamas į Google serverį JAV tik išskirtiniais atvejais, o perduotas –bus sutrumpinamas.

Vartotojas gali panaudoti atitinkamą naršyklės programinės įrangos nustatymą, kuris užblokuoja slapukų saugojimą. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad dėl to gali tapti neįmanoma naudotis tam tikromis tinklalapio funkcijomis. Vartotojas taip pat gali išvengti, kad Google nerinktų asmens duomenų (įskaitant Jūsų IP adresą) Google slapukų pagalba bei netvarkytų šių asmens duomenų, atsisiuntęs ir įdiegęs šioje nuorodoje pateiktą naršyklės įskiepį:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kita galimybė išvengti minėtų slapukų - naudojamose naršyklėse galima nustatyti atsisakymo slapuką (anglų k. opt-out cookie), kuris neleidžia Google Analytics rinkti asmens duomenų šiame tinklalapyje.

Google AdWords internetinė reklamos programa

Toliau nurodytos marketingo priemonės yra naudojamos, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 (f) punktu (teisėtais interesas). Marketingo priemonėmis mes siekiame užtikrinti, kad Jūsų galiniuose įrenginiuose būtų rodoma tik Jums aktuali (į Jūsų faktinius ar numanomus interesus orientuota) reklama. Ir Jūsų, ir mūsų interesas yra netrikdyti Jūsų Jums neaktualiomis reklamomis.

Tinklalapyje yra naudojama Google AdWords internetinės reklamos programa ir veiksmų stebėjimas pagal jos taikymo sritį. „jh_medium" slapuke mes taip pat saugome gclid parametrą, siekdami įvertinti mūsų pateikiamos reklamos atitikimą Jūsų interesams. Šie slapukai yra nustatomi vartotojui paspaudus Google patalpintą reklamą. Trečiųjų šalių teikėjai, įskaitant Google, talpina reklamas interneto tinklalapiuose ir naudoja išsaugotus slapukus, siekdami talpinti reklamas, pagrįstas ankstesniais vartotojo apsilankymais šiame tinklalapyje. Šie AdWords slapukai baigia galioti po 30 dienų, o gclid parametro slapukas baigia galioti po 90 dienų ir nėra naudojamas asmens identifikavimui. Google gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalauja įstatymai ar kai tokios trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu. Google jokiomis aplinkybėmis nesusies jūsų IP adreso su visais kitais Google saugomais asmens duomenimis.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokio asmens duomenų rinkimo ir saugojimo. Jūs galite atjungti Google slapukų naudojimą naudodamiesi Google reklamų išjungimo puslapiu. Jūs taip galite atjungti veiksmų stebėjimo slapukus nustatydami, kad jūsų naršyklė blokuotų slapukus iš domeno „googleadservices.com". Tačiau tokie veiksmai gali reikšti, kad Jūs negalėsite naudotis visomis mūsų tinklalapio funkcijomis.

Google pakartotinė rinkodara ir DoubleClick

Google naudoja DoubleClick („dvigubo spustelėjimo”) slapuką Google Network tinklalapiuose ir konkrečioms Google paslaugoms, siekdama padėti AdWords klientams ir skelbimų talpintojams patalpinti ir valdyti skelbimus tinklalapyje. Jei lankotės tinklapyje ir jame yra rodomas ar Jūs paspaudžiate Google Network tinklalapyje patalpintą skelbimą, jūsų naršyklėje gali atsirasti DoubleClick slapukas. Jūsų naršyklei priskirtas DoubleClick slapuko identifikatorius yra toks pat, koks yra naudojamas ir lankantis kituose tinklalapiuose, kuriuose naudojama DoubleClick reklamos programa. Jei Jūsų naršyklėje jau yra DoubleClick slapukas, kitas DoubleClick slapukas nėra pridedamas.

Daugiau informacijos apie DoubleClick slapukų naudojimą kartu su DoubleClick reklamos programa galite rasti DoubleClick D.U.K. skyriuje: http://www.google.com/doubleclick/

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti DoubleClick slapukus ir atjungti juos paspaudę šią nuorodą: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html  

Be to, šiame tinklalapyje naudojama Google pakartotinė rinkodara, kuri yra pagrįsta Jūsų interesais. Trečiųjų šalių teikėjai, įskaitant Google, patalpina reklamas interneto tinklalapiuose ir naudoja šiuo tikslu saugomus slapukus, remdamiesi ankstesniais vartotojo apsilankymais šiame tinklalapyje.

Vartotojai, kurie nenori matyti šių, jų interesais pagrįstų reklamų, gali atjungti Google pakartotinės rinkodaros stebėjimo slapuką per jų interneto naršyklės vartotojo nustatymus. Jūs galite bet kuriuo metu atjungti Google slapukų naudojimą šiuo tikslu, paspaudę šią nuorodą: https://www.google.de/settings/ads/onweb" \l "display_optout" \t "_blank

Daugiau informacijos apie Google nuostatas pateikiama čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Microsoft programos

Mūsų tinklalapyje teikiant pasiūlymus taip pat yra naudojamas Microsoft veiksmų stebėimas (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, JAV), remiantis BDAR 6 straipsnio 1 (f) punktu (teisėtais interesas). Microsoft Bing Ads patalpina slapuką Jūsų kompiuteryje, jeigu mūsų tinklalapį pasiekėte, naudojant Microsoft Bing reklamą. Tokiu atveju Microsoft Bing ir mes galime nustatyti, kad kažkas paspaudęs reklamą buvo perkeltas į mūsų tinklalapį ir pasiekė galutinį puslapį (konversijos puslapį) t.y. mūsų tinklalapis yra laikomas galutiniu. Mes sužinome tik bendrą Bing reklamą paspaudusių ir į konversijos puslapį perkeltų vartotojų skaičių. Nėra dalijamasi jokia asmenine vartotojo tapatybės informacija. Jeigu Jūs nenorite dalyvauti stebėjimo procedūroje, Jūs galite atsisakyti šiam tikslui reikalingų slapukų saugojimo, pvz., atjungę automatinį slapukų saugojimą Jūsų naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos apie duomenų privatumą ir Microsoft Bing naudojamus slapukus galite rasti Microsoft tinklalapyje http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx  

Facebook pakartotinė rinkodara

Facebook socialinio tinklo, kuris veikia per Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, JAV, ar, jei esate įsikūręs Europos Sąjungoje, per Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija („Facebook") „Facebook pixel" yra naudojamas mūsų internetiniuose pasiūlymuose, remiantis mūsų teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 (f) punktą. Tai yra skirta mūsų internetinių pasiūlymų analizei, optimizavimui ir ekonominiam veikimui. Facebook yra sertifikuota pagal Privatumo skydo susitarimą ir tuo garantuoja Europos asmens duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi.

„Facebook pixel" leidžia stebėti vartotojo elgesį, kai vartotojas yra perkeliamas į mūsų tinklalapį paspaudus Facebook reklamą. Tai leidžia mums nustatyti Facebook reklamų veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais. Tokiu būdu mūsų gaunami duomenys yra anoniminiai ir tai reiškia, kad mes nematome atskirų vartotojų asmens duomenų. Tačiau informuojame, kad Facebook saugo ir tvarko šiuos asmens duomenis. Facebook gali susieti šiuos asmens duomenis su Jūsų Facebook paskyra ir panaudoti juos savo reklamos tikslais pagal Facebook asmens duomenų naudojimo politiką: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jūs galite atsisakyti Facebook ir jos partnerių talpinamos reklamos. Jūs galite redaguoti Facebook reklamos nustatymus, paspaudę šią nuorodą: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Paslaugų ir trečiųjų šalių turinio patalpinimas

Bendra informacija

Remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 (f) punktu (teisėtas interesas) ir siekdami, kad mūsų bendrovė taptų labiau žinoma, savo tinklalapyje mes naudojame šių socialinių tinklų įskiepius: Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter ir Google+. Tokių veiksmų komercinis interesas yra laikomas teisėtu interesu BDAR prasme. Atitinkamas teikėjas yra atsakingas už tai, kad jo veiksmai atitiktų asmens duomenų privatumo reikalavimus.

Virtualiai siūlydami savo paslaugas, mes taip pat naudojame trečiųjų šalių turinį ir pasiūlymus, pvz. talpiname vaizdo įrašus ar šriftus, siekdami mūsų teisėtų interesų (t.y. siekiant išanalizuoti internetinius pasiūlymus, optimizuoti ir veikimą padaryti labiau ekonomišku, kaip tai nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 (f) punkte) / tuo pagrindu, kad esame gavę Jūsų sutikimą, kaip tai nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 (a) punkte.

Facebook

Siekdami mūsų teisėtų interesų (t.y. siekdami išanalizuoti internetinius pasiūlymus, optimizuoti ir veikimą padaryti labiau ekonomišku, kaip tai nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 (f) punkte), mes naudojame socialinio tinklo facebook.com, kuris veikia per Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija („Facebook"), įskiepius („įskiepiai”). Įskiepiai gali būti interaktyvūs elementai ar turinys (pvz., vaizdo įrašai, grafika ar tekstas) ir gali būti atpažįstami pagal Facebook logotipus (balta „f" raidė mėlyname kvadrate, žodis „Like" ar „iškeltas nykščio" simbolis) ar fraze „Facebook Social Plugin". Facebook socialinių įskiepių sąrašas ir išvaizda pateikiami čia: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook yra sertifikuota pagal Privatumo skydo susitarimą ir  tuo garantuoja, kad ji laikosi Europos asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Vartotojui naudojantis šia virtualaus pasiūlymo funkcija, kurioje yra minėtas įskiepis, vartotojo įrenginys tiesiogiai prisijungs prie Facebook serverių. Įskiepio turinys yra tiesiogiai perduodamas iš Facebook į vartotojo įrenginį ir patalpinamas į virtualų pasiūlymą. Tai atliekant, tvarkomi asmens duomenys padeda sukurti vartotojų paskyras. Naudojant šį įskiepį, mes nekontroliuojame asmens duomenų, kuriuos renka Facebook, apimties ir apie tai informuojame vartotojus.

Naudojantis šiuo įskiepiu, Facebook yra pranešama, kad vartotojas prisijungė prie atitinkamo puslapio per virtualų pasiūlymą. Jei vartotojas yra prisijungęs prie Facebook, Facebook priskiria naršymą vartotojo Facebook paskyrai. Jei vartotojai sąveikauja su įskiepiais, pvz., paspaudžia mygtuką Like ar parašo komentarą, atitinkama informacija yra tiesiogiai perduodama iš Jūsų įrenginio į Facebook ir ten yra saugoma. Net ir tuo atveju, jei vartotojas nėra prisijungęs prie Facebook, išlieka galimybė, kad Facebook sužinos ir saugos vartotojo IP adresą. Remiantis Facebook suteikta informacija, tik anonimizuoti IP adresai yra saugomi Vokietijoje.

Daugiau informacijos apie Facebook vykdomą asmens duomenų rinkimo, tolesnio jų tvarkymo ir naudojimo tikslus ir apimtį, apie šiuo atžvilgiu turimas teises ir vartotojo privatumo apsaugos nustatymų parinktis, galima rasti Facebook duomenų privatumo pranešime: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jei vartotojas yra prisijungęs prie Facebook ir nenori, kad Facebook rinktų jo asmens duomenis per tokį virtualų pasiūlymą bei susietų jį su Facebook saugomais asmens duomenimis, vartotojas turi atsijungti iš Facebook ir pašalinti savo slapukus, prieš naudodamasis mūsų virtualiu pasiūlymu. Facebook paskyros nustatymuose yra papildomų asmens duomenų naudojimo komerciniais tikslais nustatymų ir prieštaravimų https://www.facebook.com/settings?tab=ads ar JAV tinklalapyje http://www.aboutads.info/choices/ ar ES tinklalapyje http://www.youronlinechoices.com/. Nustatymai nepriklauso nuo platformos, t.y., jie yra taikomi visuose įrenginiuose, pvz., staliniuose kompiuteriuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose.

LinkedIn

Siekdami mūsų teisėtų interesų, mūsų virtualūs pasiūlymai naudoja LinkedIn tinklo funkcijas (t.y., siekdami išanalizuoti virtualius pasiūlymus, optimizuoti ir veikimą padaryti labiau ekonomišku, kaip tai nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 (f) punkte). Šių funkcijų teikėjas yra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV. Atidarius vieną iš mūsų puslapių, kuriame naudojamos LinkedIn funkcijos, sukuriamas ryšys su LinkedIn serveriais. LinkedIn pranešama, kad Jūs apsilankėte mūsų interneto tinklalapiuose su savo IP adresu. Jei paspausite LinkedIn mygtuką „Recommend" ir esate prisijungęs prie savo LinkedIn paskyros, LinkedIn gali priskirti naršymą interneto tinklalapyje Jums ir Jūsų vartotojo paskyrai. Kaip tinklalapio paslaugų teikėjas, mes norime pabrėžti, kad mes negauname jokios informacijos apie perduotų duomenų turinį ar LinkedIn vykdomą jų naudojimą. Duomenų privatumo deklaracija: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, atsisakymas: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Google+

Siekdami mūsų teisėtų interesų, mes naudojame Google Inc. teikiamo socialinio tinklo Google Plus „įskiepius" (t.y., siekdami išanalizuoti internetinius pasiūlymus, optimizuoti ir veikimą padaryti labiau ekonomišku, kaip tai nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 (f) punkte). Šie įskiepiai atpažįstami pagal „+1“ simbolį baltame ar spalvotame fone.

Jei aktyvuojate įskiepį (pirmasis paspaudimas), Jūsų naršyklė tiesiogiai prisijungia prie Google serverių. Įskiepio turinys tiesiogiai iš Google perduodamas į Jūsų naršyklę ir patalpinamas puslapyje. Patalpinimo metu Google pranešama, kad Jūsų naršyklė pasiekė mūsų internetinį puslapį, net jei Jūs neturite Google Plus paskyros ar nesate prisijungę prie Google Plus. Jūsų naršyklė perduoda ir saugo šią informaciją (įskaitant Jūsų IP adresą) tiesiogiai Google serveryje JAV. Jeigu esate prisijungęs prie Google Plus, Google gali nedelsiant priskirti naršymą mūsų internetiniame puslapyje Jūsų Google Plus paskyrai. Jei sąveikaujate su įskiepiais, pvz., spaudžiate mygtuką „+1", atitinkama informacija taip pat yra tiesiogiai perduodama į Google serverį ir jame saugoma. Informacija taip pat paskelbiama Google Plus ir yra matoma Jūsų kontaktams.

Daugiau informacijos apie Google vykdomą tokių duomenų rinkimo, tolesnio jų tvarkymo ir naudojimo tikslus ir apimtį, apie šiuo atžvilgiu turimas teises ir vartotojo privatumo apsaugos nustatymų parinktis pateikiama, pateikiama Google duomenų privatumo pranešime čia.

Jei nenorite, kad Google priskirtų Jūsų naršymo tinklalapyje metu surinktą informaciją jūsų Google Plus paskyrai, Jūs turite atsijungti iš Google Plus prieš naršydami mūsų tinklalapyje. Jūs galite visiškai užblokuoti savo naršyklės Google įskiepių su plėtiniais įkėlimą, pvz., naudodami „NoScript" rašmenų blokavimo programą.

Google ReCaptcha

Mes naudojame Google Inc. (Google) teikiamą reCaptcha paslaugą, remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 (f) punktu (teisėtas interesas). Ši užklausa yra naudojama siekiant nustatyti, ar įrašą atliko asmuo, ar tai yra piktnaudžiavimas, naudojant automatizuotą kompiuterinį apdorojimą. Užklausa siunčia Google IP adresą ir, jei reikia, kitus Google prašomus duomenis reCaptcha paslaugai. Šiuo tikslu Jūsų užklausa yra perduodama Google ir toliau yra naudojama ten. Naudodamiesi reCaptcha, Jūs sutinkate, kad Jūsų atpažinimas gali būti naudojamas, skaitmeninant senus darbus. Tačiau, aktyvavus šio tinklalapio IP anonimizavimą, Google sutrumpins Jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos Ekonominei Erdvei priklausančiose valstybėse. Visas IP adresas tik išskirtiniais atvejais bus perduodamas į Google serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Google panaudos šią informaciją šio tinklalapio operatoriaus vardu, kad galėtų įvertinti paslaugos naudojimą. Jūsų naršyklės pagal reCaptcha taikymo sritį perduotas IP adresas nebus sujungtas su visais kitais Google turimais duomenimis. Šiems duomenims yra taikomos Google skirtingų duomenų privatumo taisyklės.

Daugiau informacijos apie Google duomenų privatumo taisykles galima rasti: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Maps

Šis tinklalapis naudoja Google Maps žemėlapių rodymui ir maršruto sukūrimui. Google Maps valdo Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Naudodamasis šiuo tinklapiu, naudotojas sutinka su Google, vienu iš jos atstovų ar trečiosios šalies teikėjo atliekamu automatiškai surinktų ir vartotojo įvestų (įskaitant IP adresą) duomenų įrašymu, tvarkymu ir naudojimu. Duomenų tvarkymas yra vykdomas, remiantis mūsų sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 (a) punktą. Google Maps naudojimo sąlygos pateikiamos paspaudus šią nuorodą: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Glausta informacija dėl skaidrumo, pasirinkimų ir duomenų privatumo taisyklių pateikiama google.de duomenų privatumo centre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1

Google Tag Manager

Šiame tinklalapyje naudojamas Google Tag Manager, siekiant mūsų teisėtų interesų (t.y., mūsų internetinių pasiūlymų analizės, optimizavimo ir ekonominio veikimo interesų, kaip nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 (f) punkte). Ši paslauga suteikia galimybę valdyti tinklalapio žymas per sąsają. Google Tag Manager įdiegia šias žymas. Netalpinami jokie slapukai ir nerenkami jokie asmens duomenys. Google Tag Manager aktyvuoja kitas žymas, kurios gali užfiksuoti duomenis. Google Tag Manager neturi prieigos prie šių duomenų. Jeigu domenas ar slapukai yra išjungiami, tai yra taikoma visoms stebėjimo žymoms, jei tik jos yra įdiegtos naudojant Google Tag Manager. Daugiau informacijos apie Google Tag Manager galite rasti paspaudę šią nuorodą: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html 

Vartotojas gali apsaugoti Google Tag Manager nuo bet kokių žymų siuntimo. Norėdamas tai atlikti, vartotojas privalo paspausti šią atsisakymo nuorodą, kad jo naršyklėje būtų patalpintas Google Tag Manager išjungimo slapukas.

YouTube

YouTube paslaugos funkcijos yra patalpinamos į Jungheinrich AG tinklalapį vaizdo įrašų rodymui ir atkūrimui, siekiant mūsų teisėtų interesų (t.y., mūsų internetinių pasiūlymų analizės, optimizavimo ir ekonominio veikimo interesais, kaip tai nurodyta BDAR 6 straipsnio 1 (f) punkte). Šias funkcijas teikia YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 JAV. Daugiau informacijos galite rasti YouTube asmens duomenų privatumo taisyklėse.

Pažangus asmens duomenų privatumo režimas yra naudojamas, kai vartotojo informacija yra saugoma tik pradėjus vaizdo įrašo atkūrimą, remiantis teikėjo duomenimis. Jei įjungiate patalpintą YouTube vaizdo įrašą, YouTube naudoja slapukus, kad surinktų informaciją apie vartotojo elgesį. Remiantis YouTube pateikta informacija, tai yra vykdoma, siekiant kurti vaizdo įrašų statistiką, tobulinti naudojimo patogumą ir apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo. Neatsižvelgiant į tai, ar patalpintas vaizdo įrašas yra įjungiamas, kas kartą naudojantis Jungheinrich AG tinklalapiu yra sukuriamas ryšys su Google „DoubleClick" tinklu. Dėl to, gali būti vykdomas tolimesnis duomenų tvarkymas, kuriam Jungheinrich AG neturi įtakos.

Naudotojai gali rasti daugiau informacijos apie YouTube slapukų naudojimą YouTube duomenų privatumo deklaracijoje: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims tik laikantis teisinių reikalavimų ir asmens duomenų privatumo pranešimo nuostatų. Mes teikiame vartotojų duomenis trečiosioms šalims tik, jei, pavyzdžiui, tai yra reikalinga sutarties sudarymui, kaip tai numatyta BDAR 6 straipsnio 1 (b) punkte, ar siekdami įgyvendinti teisėtus interesus pagal BDAR 6 straipsnio 1 (f) punktą ekonomiškam ir veiksmingam mūsų verslo padalinio darbui.

Jei mūsų paslaugų teikimui yra pasitelkiami subrangovai, mes imamės atitinkamų teisinių atsargumo bei techninių ir organizacinių priemonių, siekdami apsaugoti asmens duomenis pagal atitinkamų įstatymų nuostatas.

Gavėjai už ES ribų

Išskyrus šiame duomenų privatumo pranešime nustatytą tvarkymą, mes neperduodame Jūsų duomenų už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų įsisteigusiems gavėjams.

Jūsų teisės

Apžvalga

Be sutikimo atšaukimo teisės, Jūs taip pat turite šias papildomas teises, kaip tai numato įstatymai:

 • Teisę susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį
 • Teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis pagal BDAR 16 straipsnį
 • Teisę reikalauti ištrinti mūsų saugomus Jūsų asmens duomenis pagal BDAR 17 straipsnį, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartys nustato ilgesnius duomenų saugojimo terminus
 • Teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas pagal BDAR 18 straipsnį
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį
 • Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Skundai paprastai gali būti pateikiami Jūsų gyvenamosios ar darbo vietos, ar mūsų bendrovės būstinės vietos priežiūros institucijai.

Teisė nesutikti

Jei vartotojas nesutinka, kad Jungheinrich AG aktyviai naudotų jo asmens duomenis vidiniais tikslais, jis turi teisę bet kuriuo metu pareikšti, kad jis nesutinka su tokiu asmens duomenų naudojimu ir tvarkymu, pagal ES BDAR 21 straipsnio 2-4 punktus. Tokiu atveju, prašome atsiųsti elektroninį laišką, kuriame išreiškiate savo nesutikimą, adresu info(at)jungheinrich.lt .Tai neturi įtakos situacijai, kai teisėtai gauti duomenys būtų blokuojami, o ne ištrinami pagal ES BDAR 17-19 straipsnius.

Duomenų saugumas

Visi Jūsų asmens duomenys, įskaitant ir Jūsų mokėjimo informaciją, yra perduodami naudojant visuotinai priimtą ir saugų standartą SSL (anglų k. Secure Socket Layer). SSL yra saugus ir patikrintas standartas, kuris, pavyzdžiui, yra naudojamas ir internetinei bankininkystei. Saugus SSL ryšys gali būti atpažįstamas pagal žymenį „s“ po http (t.y., ...) Jūsų naršyklės adreso eilutėje ir užrakintos spynos simbolį apatinėje Jūsų naršyklės dalyje.

Mes naudojame atitinkamus techninius ir organizacinius saugos metodus, kad galėtume apsaugoti turimus Jūsų asmens duomenis nuo manipuliavimo, dalinio ar visiško praradimo ar neleistinos trečiųjų šalių prieigos. Mūsų saugos priemonės yra nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į technologijų tobulėjimą.

Išjunkite "Google Analytics" (Opt-Out Cookie)